0,00 zł

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:

  • Utworzyć konto w sklepie internetowym
  • Złożyć zamówienie w sklepie internetowym


Regulamin sklepu dostępny jest tutaj: Regulamin

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

 


 

1. UTWORZENIE KONTA

1.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy w Formularzu Rejestracji podać następujące dane: adres poczty elektronicznej; hasło.

1.2. Następnie należy kliknąć pole „Zakładam konto” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.
 

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2. Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu oraz jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.3.2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Kontynuuj zakupy”).

2.3.3. Klient ma możliwość wpisania kodu kupony rabatowego.

2.4. Następnie należy kliknąć pole „Dalej” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.4.1. Podaje swoje dane: imię i nazwisko; ulica; numer domu/lokalu; kod pocztowy; miasto; numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie również nazwy firmy oraz NIP.

2.4.2. Klient ma możliwość dodania ewentualnych uwag do Zamówienia.

2.4.3. Klient sposób dostawy i płatności oraz jest jednocześnie informowany o ich koszcie.

2.4.4. Klient potwierdza akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa.

2.4.5. Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów, w tym kosztach dostawy i płatności oraz innych dodatkowych kosztach, o ile takie występują.

2.5. Następnie należy kliknąć pole „Realizacja zamówienia” i na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany mail potwierdzający złożenie Zamówienia (wraz z jego podsumowaniem) – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia oraz jednocześnie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 

3. INFORMACJE DODATKOWE

3.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

3.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Realizacja zamówienia” w pkt. 2.5. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Edytuj koszyk” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.

3.1.2. Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@wentsystem.com.

3.1.3. Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

3.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

3.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

3.2.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

3.2.2.1. przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

3.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

3.2.3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel