0,00 zł

Reklamacja towaru


Firma WENTSYSTEM Paweł Wójcicki zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt bez wad. Jeżeli otrzymany produkt posiada wadę, mają Państwo prawo do reklamacji.


Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • pisemnie na adres: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin,
  • pocztą elektroniczną pod adresem: serwis@wentsystem.com,
  • osobiście w siedzibie firmy WENTSYSTEM: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin.

W opisie reklamacji powinny znajdować się:

  • Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i data wystąpienia wady;
  • Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • Dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

W opisie reklamacji powinny znajdować się:

  • Procedura rozpatrywania reklamacji: Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  • W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin.
  • Aby Sprzedawca mógł w sposób prawidłowy rozpatrzyć reklamację, musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz przyczyn jej powstania. W związku z tym konsument jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar do miejsca określonego w umowie sprzedaży.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.Gwarancja

Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Ciebie, możesz skorzystać z prawa gwarancyjnego. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymasz wraz z towarem.

Otwórz formularz zgłoszeniowy
pixel