Nie daj się zaskoczyć upałom - sprawdź naszą ofertę klimatyzatorów przenośnych już teraz!
0,00 zł

Rodzaje stopni ochrony urządzenia (IP)

2017-12-05
Rodzaje stopni ochrony urządzenia (IP)
IP ( Ingress Protection) to stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed ingerencją czynników zewnętrznych takich jak ciała stałe czy woda. Kod opisujący stopień ochrony z łożony jest z dwóch cyfr. Pierwszy symbol oznacza odporność na przedostawanie się ciał stałych, a także stopień ochrony użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z elementami urządzenia pod napięciem. Druga cyfra kodu IP oznacza stopień ochrony urządzenia wewnątrz obudowy przed dostaniem się do jego wnętrza wody. Standardy opisują podział stopni ochrony zapewnianych przez obudowy dla urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym nie przekraczającym 72.5 kW. Jeżeli nie wymagane jest określanie cyfry charakterystycznej, powinna być ona zastąpiona literą X, XX (jeśli obie nie sa wymagane). Zasady dotyczące wyłączników różnicowoprądowych i nadprądowych szczegółowo określają sposoby ochrony przed porażeniem prądem osób korzystających z urządzenia oraz zabezpieczenia uniemożliwiające wnikanie do nich ciał obcych. Jest to ujęte w zestawieniu produktów oraz przedstawione na urządzeniu, na którym są nadrukowane symbole oznaczeń stopnia IP.

Stopnie ochrony

Pierwszy znak: zabezpieczenie przed ciałami stałym
0 Brak ochrony
1 Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50mm (przypadkowy dotyk dłonią)
2 Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
3 Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem)
4

Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)

5

Ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach zakłócających pracę urządzenia

6

 Całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

Drugi znak: zabezpieczenie przed wnikaniem wody

0 Brak ochrony
1 Ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)
2 Ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° od pionu
3 Ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 60° od pionu
4

Ochrona przed kroplami wody padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)

5

Ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku

6

 Ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku

7

Ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na głębokość od 15 do 100 cm w czasie 30 minutPrzykładowe stopnie ochony produktów sklepu wentsystem:

IP 44 - zabezpieczenie przed dostaniem się obcych ciał stałych o średnicy powyżej 1mm, przed dostępem do części niebezpiecznych drutem oraz przed wnikaniem cieczy rozbryzgiwanej
IP 54 - pierwsza cyfra charakterystyczna: 5 - ochrona przed dostępem osób do niebezpiecznych części za pomocą drutu, druga cyfra charakterystyczna: 4 - ochrona przed rozbryzgami wody. Jest to pełne zabezpieczenie przed dotknięciem i ochrona przeciwko gromadzeniu się niebezpiecznych pyłów.
IP 65 - liczba 6 z pierwszego indeksu (ochrona przeciwko penetracji ciał obcych), liczba 5 z drugiego indeksu (Ochrona przeciwko penetracji wody).
Pokaż więcej wpisów z Grudzień  2017
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel